In Memoriam Dr. Hans Moolenburgh, overleden 6 november 2018.   

 

 9 november 2018                

 
Eerder vandaag kwam het bericht dat dhr Hans Moolenburgh op 93-jarige leeftijd is overleden.
Met warmte herinner ik me de telefoongesprekken die ik met hem mocht voeren: 
over Engelen en zijn mooie boek over hen, vaccinaties en zijn strijd ertegen en 
De Internatonale Campagne waarover hij zeer te spreken was.
Hij bevestigde onder meer. n.a.v. mijn opmerking dat een vaccinatie en hielprik
zeer traumatische ervaringen moeten zijn voor een baby. dat een Duits onderzoek 
had aangetoond dat deze een vertrouwensbreuk tussen de ouder en het kind
veroorzaken.
 
Het zielscontact blijft.
 
Allen die met hem verbonden waren, allereerst zijn naaste familie, kracht gewenst
om dit verlies te verwerken. 
We verliezen allemaal een beminnelijke, menslievende mens en strijder voor een goed immuunsysteem en een blakende gezondheid, die wars was van gif.
 
Lieve Hans Moolenburgh,
 
Dank voor alles dat u voor de maatschappij deed en voor de mooie, inspirerende boeken die u schreef.
 
Namens de Internationale Campagne vs meeroken