Dank aan:

- Pieter voor de tips

 

- Stefan voor het verzorgen van de website, de goede samenwerking

 

- Dr Herre KINGMA voor de moedige stap in 2008 zijn ziekenhuis als eerste in Nederland binnen en buiten meerookvrij te maken en een steunbetuiging voor de campagne te sturen, alsmede voor de samenwerking w.b. de radio-uitzending enkele maanden later.

 

- prof dr mr Brigit Toebes voor haar belangwekkende uitspraken mbt succesvolle aangifte vs rokers, tabakproducenten, overheid etc. en mbt het feit dat roken 'big business' is geworden, als verklaring voor het Campagne-copycatgedrag van meerdere valsspelende, nieuwe(re) spelers.