Correspondentie met de overheid

 

Op verschillende momenten hebben contacten met overheidsdiensten plaatsgevonden.

Met het ministerie van VWS is enige tijd gecorrespondeerd over het meerookprobleem

(zie haar brief)

Wat daaruit duidelijk wordt is o.m. het ontoelaatbare verschijnsel dat de pers, kennelijk vanwege belangenverstrengeling, alleen rokers aan het woord laat: dat is ook nu nog zo:
zie de onterechte mediaheisa onlangs over de valse aangifte van oudrokersgroep Ficq:

rokers zijn geen slachtoffers, ze MAKEN slachtoffers, elke dag opnieuw.


De media houden aldus de oplossing van het meerookprobleem tegen en dragen een zware verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het laten prevaleren van de eigen verslaving boven het maatschappelijk belang.

De roker wordt als een heilige koe of een soort held ten tonele gevoerd, terwijl rokers dag in dag uit slachtoffers maken onder de in en door de media verzwegen meerderheid der bevolking.

Niet-rokers hebben recht op een evenredig deel der publiciteit in de media:
dus meer dan de nicotine-verslaafden, de minderheid, en bovendien hebben ze nog

heel veel aandacht tegoed van de media die nog een grote inhaalslag voor de boeg hebben in dit opzicht.

Daar komt nog bij dat verslaafde journalisten hun privé-verslaving ondergeschikt moeten maken aan het maatschappelijk belang.

 

In 2013 heeft uitvoerig schriftelijk en persoonlijk contact plaatsgevonden met de directie van Jeugdzorg Nederland over het onderwerp kindermishandeling middels meeroken:

helaas bleek geen consensus mogelijk.

Er zijn eveneens contacten geweest met Defence for children en Kidsrights.

Met Kidsrights zowel over kindermishandeling middels meeroken als de kinderslavernij op tabakplantages, zoals te zien in het internetfilmpje Malawi's tobacco-children.

Peter R. de Vries was n.a.v. zijn serie over schrijnende situaties van kinderen in o.m. Afrika indertijd verzocht bij een volgende gelegenheid de situatie van deze kindslaafjes ook eens onder de loep te nemen.

Helaas heeft dat tot nu toe tot niets geleid,

Enige tijd voor de achttienjarigenwet werd behandeld in de Eerste Kamer sprak ik met een

senator over de halfslachtigheid ervan: het zou verboden worden alcohol, tabak etc. te KOPEN

voor minderjarigen, maar er werd niet gerept over het cruciale punt van het GEBRUIK:

We waren het erover eens dat alleen het gebruik aanpakken/verbieden zoden aan de dijk zet.

Ze ging het in haar fractie bespreken, gaf ze aan.