Wie is de sigaar wanneer U rookt?

De Internationale Campagne
vs openbaar meeroken,
binnen en buiten.

 

Na een onbedoelde afwezigheid kunt u weer terecht op de website van de Internationale Campagne vs meeroken 
in het openbaar, dus binnen en buiten, en vs kinderslavernij op tabakplantages.
De tweede doelstelling is toegevoegd na het zien van het internetfilmpje Malawi's tobacco-children,
dat in 2012 werd vertoond in het Vlaamse journaal.

 

Niet alleen direct meeroken is schadelijk, ook het inhaleren van z.g. 'derdehands' rook:
dat is rook die zich heeft vastgezet in haren van rokers en meerokers en in kleding, gordijnen, behang, vloerbedekking, stoelbekleding (ook in auto's), etc..

 

Rectificatie:
hier en daar staat merkwaardigerwijs vermeld dat de initiator bang zou zijn voor boze rokers.
Alleen al het bestaan der Campagne weerlegt deze onzinnige bewering.
Daarnaast heeft de initiator zich nooit in die zin uitgelaten.
 

Start en verloop van de campagne

De internationale campagne is gestart in het eerste decennium n.a.v. de publicatie  'Minder hartaanvallen in een rookvrije stad'.

Het doel was en is een verbod op roken in het openbaar, dus binnen en buiten, ter bescherming van niet-rokers
(de meerderheid der bevolking) tegen meeroken.

 

Aanvankelijk werden, met succes, via een petitie handtekeningen verzameld.
Later is besloten de campagne voor te leggen aan prominenten uit binnen- en buitenland.
Dat leverde een verrassende en zeer diverse groep prominente aanbevelers op: tot nu toe circa 140.

 

Eind 2007/begin 2008 is MST-bestuursvoorzitter dr Herre Kingma benaderd:
hij heeft e.e.a. zeer goed opgepakt door als eerste ziekenhuis in Nederland het terrein meerookvrij te maken
en een aanbeveling te sturen.
Een moedige stap, die niet door iedereen werd gewaardeerd. 
Enkele maanden later zaten dhr Kingma en de initiator samen in een radioprogramma i.v.m. de campagne. 

 

Reacties:
van alle gesprekken, reacties en ervaringen tijdens de campagne zijn de volgende het vermelden meer dan waard:


Er kwam een jong gezin met twee kinderen langslopen in het winkelcentrum waar ik stond met de petitie.

Tijdens het gesprek met de ouders over het doel van de petitie riep het jongste kind, naar schatting 5 jaar, ineens:
'ik wil ook meetekenen!'
Stomverbaasd keek ik zijn moeder aan: 'hij vertikt het bij vriendjes te gaan spelen van wie de ouders roken' legde ze uit.
Vervolgens wilde ook zijn iets oudere broertje meetekenen en het leidde ertoe dat de hele familie meedeed.
Tijdens het napraten vertelde de vader dat hij bij een groot, bekend bedrijf werkte.

Hierbij een oproep aan deze familie contact op te nemen.


In oktober 2015 vond in het kader van de Campagne een even onverwachte als bijzondere ontmoeting plaats
met Nobelvredesprijslaureaat Kailash Satyarthi en zijn echtgenote.
Een echtpaar zonder diva-gedrag.
Er was gelegenheid met beiden afzonderlijk kort te spreken.
Dat was heel aangenaam en dhr Satyarthi liet zich zeer positief uit over de Campagne:
'very good, I never smoked in my whole life'.